Thứ Hai, 10 tháng 10, 2016

Thị trường gỗ tròn ở các nước Đông Phi

Châu Phi có tăng trưởng kinh tế nhanh hàng đầu thế giới. Tổng sử dụng gỗ dự báo sẽ tăng từ mức khoảng 450 triệu m3 hiện giờ lên gần 1.200 triệu m3 vào năm 2030. Tăng trưởng nhu cầu 2,6% mỗi trăm năm vươn lên không phải khác lạ cao, ngoài ra nếu so với mức cung go oc cho trì trệ ở châu Phi thì bức tranh nền kinh tế gỗ của châu lục này bắt đầu đáng báo động.

dựa theo dự báo đến năm 2030 nhu cầu gỗ tròn ở châu Phi sẽ tăng từ 75 triệu m3 năm 2010 lên 300 triệu m3 với tỷ lệ tăng trưởng nhàng nhàng năm tuổi 7,1%.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo khoảng 653 triệu cá nhân dân châu Phi (hay khoảng 80% các hộ luyện tập châu Phi) dựa dẫm vào gỗ nhiên liệu giá như nguồn năng lượng chính phục vụ các nhu cầu cơ bản nhu thổi nấu và làm nóng bức (tính đến 2009). Ở các địa điểm nông thôn, con người dân cốt yếu dùng những cành cây nhỏ dại để làm củi.

ngân hàng thế giới (WB) và hòa hợp châu Âu thế hệ đây đã nghiên cứu và cho biết ngành than củi chiếm đến 2%-3% GDP ở một số nước châu Phi, trong đó có Tanzania và Uganda. Và thực tiễn tiêu thụ than củi ở châu Phi có tỷ trọng tăng làng nhàng 3,3%/năm trong 50 năm tuổi qua. trọng điểm Nghiên cứu cộng tác của EU cho biết giá thành than củi ở Uganda đã tăng gấp 3 trong vòng 3 năm qua, còn ngân hàng thế giới (WB) thì cho biết giá bán cũng tăng rưa rứa ở Tanzania. Kết quả điều tra ở Ghana và Nigeria cũng cho thấy giá thành tăng nhanh.

ngày nay, châu Phi vẫn hỗ trợ đủ lượng gỗ cho nhu cầu ở đây. ngoài ra, trong những thập kỷ tới châu Phi sẽ phải tìm tới gỗ công nghiệp nhập từ các châu lục khác. Chính do vậy, Châu Phi có có chút ít thời cơ để tăng cường hỗ trợ ban go soi cho các cường quốc kinh tế đông á, như Trung Quốc và Ấn Độ, hay cho châu Âu, cả bởi mục tiêu tạo ra gỗ ép cũng giá như các ứng dụng khác trong 2 thập kỷ khác. giá thị trường gỗ tại châu Phi và trái đất sẽ cho nên tăng theo.